Arhive lunare: septembrie 2016


Septembrie 2016 – Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91I0 – Activitatea C3

Am realizat lucrări de  descopleșire a puieților plantați pentru că, odată cu trecerea verii, evapotranspiratia nu mai înregistrează un nivel atât de ridicat, solul păstrează umezeala un timp mai îndelungat și aceste lucrări au putut fi realizate. De asemenea, am instalat un sistem de monitorizare video pe Dealul Cetății-Lempeș prin […]


Septembrie 2016 – Monitorizarea evoluției regimului hidric al solului – Activitatea D1

Pentru monitorizarea regimului hidric al solului, specialiștii din cadrul proiectului Life for Marsh au monitorizat constant nivelul apei din mlaștina și fluctuațiile acestuia prin intermediul forajelor. În luna octombrie, am realizat și lucrări de eliminare a vegetației din jurul acestor foraje și am reinstalat  țărușii care lipseau, pentru o identificare […]


Septembrie 2016 – Înmulțire Liparis sp.

În urma identificării unor exemplare de Liparis loeselii, am demarat procedurile de înmulțire a acestora. Am realizat acest lucru prin marcarea în teren a exemplarelor identificate, am materializat locațiile prin puncte GPS și pe toata perioada verii le-am monitorizat pentru a vedea când se atinge perioada optimă de recoltat semințele. Din numeroase […]


August 2016 – Refacerea ecologică și conservarea mlaștinilor de la Prejmer și Hărman

Din experiența anilor anteriori, de la începutul lunii iulie monitorizam anumite zone din mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman pentru identificarea prezenței și evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar. După realizarea evaluărilor, am ajuns la concluzia că avem un număr mult mai mare de exemplare din specia […]


August 2016 – Monitorizarea evoluției regimului hidric al solului – Activitatea D1

Scopul studiului hidrologic este acela de a stabili dinamica apelor subterane în perimetrul mlaștinii și de a caracteriza regimul hidrologic al solurilor. Cercetările vor fundamenta științific măsurile de management ale sitului și vor reuși o mai bună prognoză a nivelului freatic în diferite condiții de secetă prelungită, sau ploi abundente. Nivelul […]


August 2016 – Montarea panourilor de informare cu privire la interzicerea pășunatului în aria proiectului – Activitatea C5

Există numeroși factori perturbatori care afectează echilibrul natural al unui ecosistem, cel mai proeminent dintre aceștia fiind influența antropică voluntară și involuntară. În acest sens zona proiectului este afectată negativ de pășunat, habitatele speciilor de plante protejate fiind astfel distruse. În urma ședinței de proiect, specialiștii au stabilit că interzicerea/restricționarea pășunatului […]