Finanţare


Proiectul LIFE FOR-MARSH este finantat din fonduri externe nerambursabile prin Programul European LIFE+ Natura

Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006). Între 1992 şi 2006, LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului.

Actuala fază a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, cu un buget de 2,143 miliarde de euro. Actualul Program LIFE+ se desfăşoară în perioada 2007 – 2013 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 9 iunie 2007.

Pentru România, Ministerul Mediului şi Pădurilor îndeplineşte rolul de Autoritate Naţională LIFE+.

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene. Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro , reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.