August 2016 – Montarea panourilor de informare cu privire la interzicerea pășunatului în aria proiectului – Activitatea C5


Există numeroși factori perturbatori care afectează echilibrul natural al unui ecosistem, cel mai proeminent dintre aceștia fiind influența antropică voluntară și involuntară. În acest sens zona proiectului este afectată negativ de pășunat, habitatele speciilor de plante protejate fiind astfel distruse. În urma ședinței de proiect, specialiștii au stabilit că interzicerea/restricționarea pășunatului pentru 2 ani, în siturile Natura 2000 – ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer si ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina Hărman este absolut necesară pentru eficientizarea acțiunilor de conservare. După informarea tuturor factorilor interesați și eliminarea oricăror dubii în legătura cu interzicerea pășunatul, am montat panouri de informare pe limita sitului în care se specifica cadrul legal prin care a fost interzis pășunatul.