Beneficiari


1. Beneficiar coordonator – Fundatia Carpati

FC-TRANSP

Fundaţia Carpaţi este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 1998 şi are ca scop general promovarea cercetărilor din domeniu cinegetic, având următoarele obiective:

*  Sprijinirea şi promovarea cercetărilor din domeniul cinegetic şi al conservării naturii, îndreptate spre cunoaşterea cât mai completă a ecologiei faunei, florei şi a managementului biodiversităţcare desfăşoară proiecte în domeniul cercetării şi conservării faunei

*  Dezbaterea pe baze ştiinţifice a problemelor prezente şi de viitor ale cinegetici şi conservării naturii şi să sugereze noi programe de cercetare în domeniu;

*  Susţinerea în faţa autorităţilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice, în nume propriu, cunoştinţele şi datele certe privitoare la protecţia şi conservarea naturii, să le propage prin toate mijloacele mass-media, conferinţe, organizând o asiduă propagandă pentru formarea unei conştiinţe cetăţeneşti din acest domeniu;

*  Promovarea şi propunerea unor măsuri de conservare a faunei şi florei.

Fundaţia Carpaţi este administrator al ROSCI 0038 Ciucaş şi custode al ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI 0170 Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman.

Experienţa Fundaţiei Carpaţi în domeniul conservării biodiversităţii:

* ,,Studiu privind estimarea populatiilor de carnivore mari si pisica salbatica din Romania” 2006-2012, finanţat de Ministerul Mediului şi al Pădurilor;
* ,,Cercetari privind eco –etologia castorului in Romania” 2007-2010 finanţat de Centrul Naţional de Management al Proiectelor;
* ,,Urşii habituaţi în România-reabilitare şi management cinegetic” 2005-2006 finanţat de The Rufford Small Grants for Nature Conservation;
* ,,Conflicte directe Carnivorele Mari – Fermieri” 2001 – finanţat de Royal Scotish Agriculture Institute;
* ,,Documentar Coexistenta cu Pradatorii” 1998 – 2001 finanţat de BBC Wild Nature .

2. Beneficiar asociat – Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice – Statiunea Brasov

ICAS-TRNSP

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) a fost înfiinţat în anul 1933 ca o instituţie publică de interes naţional, specializată în cercetarea şi implementarea noilor tehnologii în sectorul forestier public şi privat, în vederea asigurării gestionării durabile a pădurilor româneşti.

ICAS face parte din Administraţia Regiei Naţionale a Pădurilor. Acesta are ca scop administrarea şi cercetarea pentru implementarea noilor tehnologii, care permit o activitate mai eficientă a silviculturii şi faunei sălbatice.
Activitatea sa de institut este supraveghetă de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
desfasurandu-se în cadrul a două ramuri principale. Prima ramură este de cercetare, iar a doua de management şi planificare. Ca urmare a activităţii institutului, anual se efectuează studii de revizuire a planurilor de gestionare a pădurii.

Activitatea de producţie silviculturală se desfăşoară în staţiunile experimentale care aparţin Institutului.
În cadrul Staţiunii Braşov, se desfăşoară mai multe activităţi, printre care cercetarea faunei sălbatice, protecţia pădurii, ameliorarea arborilor, tehnologii de exploatare forestieră, protecţie forestieră de micologie şi fitopatologie, entomologie, biometrie, auxologie forestieră, dendrocronologie, management forestier, gestionarea economică şi prognoză, monitoring forestier. Ca bază experimentală sunt pădurile din cadrul Ocolului Silvic Experimental Săcele. Pentru silvotehnică şi ameliorarea arborilor, ca bază experimentală sunt pădurile din cadrul Districtului Lechinta.

3. Beneficiar asociat – Universitatea “Transilvania” din Brasov – Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere

UTBV-TRANSP

Activităţiile Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov sunt axate pe gestionarea resurselor forestiere şi a faunei sălbatice şi includ următoarele:

* activităţi de cooperare în ceea ce priveşte gestionarea ecosistemului pădurilor, managementul faunei sălbatice, exploatare forestieră, măsurători terestre şi cadastru;
* dezvoltarea capacităţiilor de implementare a proiectului prin îmbunătăţirea infrastructurii şi implicarea masteranţilor şi a doctoranţilor în aceste proiecte;
* campanii de sensibilizare a opiniei publice şi de informaţii, inclusiv editarea în revista ,,Silvicultură şi Cinegetică”, organizează bianual Conferinţa Ştiinţifică unde se reunesc specialişti naţionali şi internaţionali.

În perioada 2006-2007 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii Transilvania a efectuat 37 de proiecte şi 23 de cadre didactice au fost responsabili de coordonarea proiectelor, 10 proiecte au fost finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 23 de proiecte au fost finanţate de către alte entităţi publice sau private şi 4 proiecte prin programe de finanţare internaţională. În urma rezultatului din 2006 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii Transilvania a obţinut Diploma de Excelenţă în activităţi legate de implementarea proiectului.

Cadrele didactice a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere sunt implicate în 4 reţele de cooperare europeană fiind membru activ al IUFRO prin organizarea a două evenimente importante în ultimii trei ani.
În ultimii ani, partenerii Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere pentru activităţile de cercetare au fost: Institutul European Forestier (EFI), CE (Programul Life Nature), FAO, BERD, Banca Mondială, USAID, DEFRA (Darwin Initiative).