Galerie Foto


A2. Analiza grupurilor de interese şi a contextului socio-economic din zona proiectului

A3. Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor

B1. Cumpărarea de terenuri şi plată compensatorie unică în interiorul ariilor ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş -Mlaştina Hărman

C1. Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu gard viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar 7210*

C2. Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice in pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*

C3. Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*)

C4. Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*

C5. Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului

D1. Monitorizarea evoluţiei regimului hidric al solului

E1. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului

E3. Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul larg

E4. Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice

E5. Diminuarea impactului grupurilor ţintă asupra conservării zonei

Trasee tematice

F1. Managementul proiectului

F3Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene. Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro , reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.