aurelian


28 Septembrie 2017 – Închiderea Proiectului LIFE FOR MARSH – LIFE 11 NAT/RO/828

Fundația Carpați în parteneriat cu  Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Universitatea Transilvania din Brașov- Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere   vă invită să participați la închiderea proiectului: „Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman”  


Aprilie-Mai 2017 – Continuarea acțiunii de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91I0

În primăvara acestui an, imediat după ce vremea a permis, Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenți de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov a organizat o acțiune de plantare și de întreținere a puieților de stejar, in habitatul prioritar 91IO*. Cu ocazia vizitei în teren am […]


6-9 Martie 2017-C2 – Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91I0

Am reparat gardul electric care protejează puieții de stejar de pe Dealul Cetății-Lempeș și am mărit una dintre zonele împrejmuite pentru următoarea plantare de stejari. Odată cu această reparație, am evaluat și starea  puieților de stejari plantați în anii anteriori.


27.02-03.03.2017 -C2.Revizuire, completarea și plantarea puieților de anin, din habitatul prioritar 91E0*

Echipa Fundației Carpați împreuna cu specialiștii de la INCDS Marin Drăcea Brașov a derulat o acțiune de evaluare a culturilor de anin (Alnus glutinosa) din pădurea Prejmer, habitatul prioritar 91E0* . Pentru ca iarna a fost grea, am identificat unele zone cu arbori doborați în pădurea Prejmer, un frasin bătrân […]


Noiembrie 2016 – Instalare panourilor pentru interzicerea pășunatului în aria protejată a proiectului

Odată cu interzicerea/restricționarea pășunatului pentru o perioada de  2 ani, în siturile Natura 2000 – ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina Hărman , după informarea tuturor factorilor interesați și eliminarea oricăror dubii în legătura cu interzicerea pășunatul, am montat panouri de informare […]


Noiembrie 2016 – Eliminarea speciilor invazive din perimetrul ariei protejate a proiectului

În toamna anului 2016, echipa Life for Marsh a continuat activitatea de eliminare a speciilor invazive din aria protejata a proiectului. Tractorul echipat cu o tocătoare de resturi vegetale, a fost utilizat de aceasta dată împreuna cu un plug pentru a desțelenii solul și a elimina integral vegetația invaziva. Astfel, […]