Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea stării de conservare şi sprijinirea proceselor naturale în siturile Natura 2000 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer (ROSCI0170) şi Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman (ROSCI0055).

Obiectivele proiectului sunt:

  • Refacerea stării favorabile de vegetaţie a pădurilor aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (habitat 91E0*);
  • Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman (habitate 7210*,);
  • Refacerea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*);
  • Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale cu privire la conservarea habitatelor prioritare din cele două situri.

2

Proiect finanţat prin suportul instrumentului financiar LIFE al Uniunii Europene.Contribuţia Uniunii Europene este în valoare de 885,731 euro, reprezentând 69,96 % din valoarea totală a proiectului.