August 2016 – Monitorizarea evoluției regimului hidric al solului – Activitatea D1


Scopul studiului hidrologic este acela de a stabili dinamica apelor subterane în perimetrul mlaștinii și de a caracteriza regimul hidrologic al solurilor. Cercetările vor fundamenta științific măsurile de management ale sitului și vor reuși o mai bună prognoză a nivelului freatic în diferite condiții de secetă prelungită, sau ploi abundente. Nivelul și dinamica apelor subterane au fost determinate prin intermediul forajelor, nivelul apei este măsurat de la suprafața solului, în mod repetat pentru a monitoriza dinamica sa pe verticală.