Septembrie 2016 – Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91I0 – Activitatea C3


Am realizat lucrări de  descopleșire a puieților plantați pentru că, odată cu trecerea verii, evapotranspiratia nu mai înregistrează un nivel atât de ridicat, solul păstrează umezeala un timp mai îndelungat și aceste lucrări au putut fi realizate. De asemenea, am instalat un sistem de monitorizare video pe Dealul Cetății-Lempeș prin care dorim sa vedem in timp real daca avem activități ilegale de pășunat sau acces auto neautorizat.