Aprilie-Mai 2017 – Continuarea acțiunii de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91I0


În primăvara acestui an, imediat după ce vremea a permis, Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenți de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov a organizat o acțiune de plantare și de întreținere a puieților de stejar, in habitatul prioritar 91IO*. Cu ocazia vizitei în teren am efectuat și lucrări de reparare și întreținere a gardului electric.