Noiembrie 2016 – Instalare panourilor pentru interzicerea pășunatului în aria protejată a proiectului


Odată cu interzicerea/restricționarea pășunatului pentru o perioada de  2 ani, în siturile Natura 2000 – ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina Hărman , după informarea tuturor factorilor interesați și eliminarea oricăror dubii în legătura cu interzicerea pășunatul, am montat panouri de informare pe limita siturilor, în care se specifică cadrul legal prin care a fost interzis pășunatul. Aceste panouri au fost instalate pe întreg perimetrul celor 2 situri.