Martie 2015 – C5. Reducerea Impactului Antropic


Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului

Problema majoră din interiorul sitului ROSCI0170 ,, Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer ‘’ o reprezintă pășunatul ilegal.

 Pentru situația actuală a pășunatului în Situl ROSCI0170   click   AICI!!!!