Ianuarie 2015 – C5 Limitarea accesului în Pădurea Prejmer


În luna ianuarie 2015, în cadrul  activității C5 ″Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului ″, pentru  limitarea accesului, am realizat bararea principalelor intrări în pădurea Prejmer , în scopul protejării florei și a solului.