Iunie 2015 – Vizita în teren la proiectul LIFE FOR MARSH a experţilor în habitate prezenţi la seminarul biogeografic al Platformei LIFE, organizat în 27-28 Mai 2015 la Sighişoara


În cadrul Procesului biogeografic Natura 2000, a fost organizat în perioada 27-28 Mai la Sighișoara “Seminarul platformei LIFE privind managementul habitatelor continentale, stepice, panonice şi ale Marii Negre”, reunind experţi din Europa implicaţi în conservarea, reconstrucția şi managementul acestora. Prima zi a seminarului a fost dedicată prezentării conceptului, a unor lecţii de bune practici învăţate din proiectele LIFE, introducerii şi stabilirii grupurilor de lucru pe categorii de habitate, în funcție de interes şi expertiză. După prânz au avut loc workshop-urile efective, unde au fost identificate tehnici de bune practici, metode de planificare a managementului habitatelor, o trecere în revistă a costurilor pentru intervenții si monitorizare, identificarea unor arii noi de cunoaştere. Proiectul LIFE FOR MARSH a fost reprezentat de către expertul în habitate Iovu Biriş,  angajat al beneficiarului asociat Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care  va participa şi la lansarea procesului de la Luxemburg în 29 Iunie-1 Iulie. Seara,  invitaţii au optat pentru excursia în teren, având posibilitatea să aleaga între o vizită la Fundaţia ADEPT, beneficiar al proiectului LIFE încheiat Protejarea ecosistemelor pastorale importante din Transilvania (STIPA) sau la Fundaţia CARPAŢI, la proiectul în derulare LIFE FOR MARSH – ,,Restaurarea şi ajutorarea proceselor naturale în pădurile şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer şi Hărman”.

Altfel, în data de 28 Mai 2015, echipa proiectului LIFE FOR MARSH a avut onoarea de a-i întâmpina pe cei 8 experți, interesați de habitatele de mlastină, păduri aluviale de anin si frasin și pădure euro-siberiană de stejar, la Prejmer. Excursia în teren a debutat cu vizitarea Cetății Prejmer, una dintre cele 7 biserici fortificate din Transilvania, inclusă pe lista UNESCO a patrimoniului cultural mondial. Apoi, experții au mers în mlaștina din situl ROSCI 0170-Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer, unde a fost prezentat habitatul 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus, fiind pus accentul pe prezentarea acțiunilor de conservare propriu-zise, lecții învătate, amenințări, modalități de soluționare. Aceeași structură a fost abordată și pentru vizita din pădurea de la Prejmer, unde participanții au avut ocazia de a vedea efectele inundării produse de castor în pădure, plantările de anin. Spre deliciul vizitatorilor, o urmă proaspată de urs a fost descoperită de experții FC în pădure. A urmat prânzul, după care s-au prezentat principalele rezultate ale proiectului, pe tipuri de habitate, precum și cele mai de succes abordări pentru conservare și reconstrucție. După masa a fost rezervată vizitei în Mlaștina de la Hărman, urmată de prezentarea habitatului 91I0*-Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp din situl ROSCI 0055, unde s-au observat plantările pentru ajutorarea regenerării acestui habitat. Seara, participanții s-au întors la Sighișoara.