Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor – A3


Specialiștii INCDS Brașov împreuna cu echipa Fundației Carpați efectuează un studiu îndelungat care urmărește cartarea pedologică a suprafețelor ocupate de habitatele prioritare de mlaștină 7210* şi a celor cu de pădurile aluviale de anin (cod habitat 91E0* ), pentru stabilirea dinamicii apelor subterane și determinarea regimului hidrologic al rețelei.

In acest sens pentru determinarea regimului hidrologic al rețelei  au fost realizate in anul 2013 foraje in Mlaștina Hărman, Pădurea și Mlaștina Prejmer. După finalizarea acțiunii de amplasare a forajelor, au fost monitorizate constant, măsurând  periodic nivelul apei din acestea. Prelucrând datele culese in teren, am obținut  harți cu nivelul hidrologic al rețelei  stabilind de asemenea și influenta apelor pluviale asupra regimul hidrologic.