Activitatea C2 – Revizuire, completarea și plantarea puieților de anin, din habitatul prioritar 91E0*


Începând cu  luna martie 2016, echipa Fundației Carpați împreuna cu specialiștii de la INCDS Marin Drăcea Brașov derulează o acțiune de revizuire, completare și instalare a culturilor de anin (Alnus glutinosa) din pădurea Prejmer, habitatul prioritar 91E0* . S-au recoltat  puieți de anin din regenerare naturală de pe Valea Bogații și s-au transportat și depozitat temporar în sit. După analiza situației din teren, s-a intervenit manual cu lucrări de eliminare speciilor invazive și mecanizat cu tractorul echipat cu freză și plug. Unde a fost necesar s-a mobilizat local solul și s-au stabilizat puieții plantați în anii trecuți. După prima săptămâna s-au plantat 200 de puieți de anin în u.a. 409 și s-au revizuit culturile instalate anterior. În săptămâna 14-18 martie 2016, am continuat acțiunea de revizuire și completare a plantației de anin și am plantat 300 de puieți în u.a. 410. Acțiunea va continua pană la atingerea consistenței optime a arboretului.