C2-Octombrie 2014 – Plantare puieți Anin


Se propune refacerea compoziției şi structurii verticale a pădurii cu anin  şi refacerea stării fitosanitare necorespunzătoare a aninului prin măsuri biologice în suprafețe demonstrative.

In cadrul acțiunii ,,C2. Refacerea stării naturale, conservarea și sprijinirea proceselor ecologice in pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*’’ s-au executat la sfârșitul lui Octombrie – începutul lui Noiembrie, lucrări în vederea creșterii consistenței arboretelor de anin, prin plantarea de puieți de anin, in Pădurea Prejmer in locurile indicate de specialiștii ICAS Brașov. Plantarea s-a făcut cu puieți de 2-3 ani în număr de 1000 bucăți, urmând a se ajunge la un număr de 2000 de puieți plantați pana la sfârșitul acestei luni.

Acțiunea a fost realizata de specialiștii ICAS Brașov împreuna cu membrii  echipei Fundației Carpați împreuna cu 20 de studenți  de la Facultatea de Silvicultura si Exploatări Forestiere Brașov.