Iunie 2016 – Măsuri împotriva pășunatului ilegal în siturile proiectului


Problemele majore în interiorul siturilor sunt legate de pășunatul ilegal. Aceasta faptă reprezintă o încălcare gravă a OUG57/2007 și contravine obiectivelor de conservare a habitatelor prioritare din sit, iar activitatea poate fi restricționata sau  interzisă  conform OUG34/2013, dar și conform regulamentului de custodie al sitului. De asemenea, pășunatul în fond forestier este restricționat prin legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015 și prin legea nr. 407/2006, cu modificarea 149/2015.

Pășunatul dăunează grav florei de interes, favorizează înmulțirea plantelor invazive, tasarea terenului, iar aceasta activitate combinată cu acțiunile negative ale ciobanilor, duc la distrugerea măsurilor de protecție impuse (garduri protectoare de lătunoaie și electrice,  gardului viu care delimitează limitele sitului). Astfel, am solicitat sprijinul autorităților cu factor decizional, în vederea evacuării stânelor din zona siturilor, căile amiabile de dialog și cererile scrise adresate  de a neîncălcare a limitelor siturilor fiind zadarnice.

Pentru Mlaștina Prejmer am solicitat sprijinul Gărzii de Mediu și am efectuat o verificare în teren pe data de 08.04.2016, unde am constatat că lângă aria naturala protejată este amplasată o stană cu aproximativ 240 capete ovine, a fost aplicata sancțiune contravenționala, pentru aspectele ce contravin prevederilor legale De asemenea, în situl ROSCI0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer, s-a decis interzicerea totală a pășunatului pe teritoriul sitului începând cu data de 15.06.2016 , decizia fiind  comunicată factorilor interesați prin adresa nr 168/02.06.2016

În situl Natura2000, ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman, am solicitat  sprijinul în vederea realizării unui control comun având în vedere nenumăratele încălcări ale limitelor sitului de către proprietarii stânelor din zonă. Pe Dealul Cetății Lempeș, puieții de stejar plantați în cadrul acțiunii C3, au suferit pagube chiar și după instalarea gardului electric. Activitatea de pășunat a continuat, și au fost înregistrate pagube atât gardului cât și puieților în zona în care s-au făcut lucrări de refacere a vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91IO*

Astfel prin adresa 160/30.05.2016 am solicitat sprijinul autorităților competente, pentru efectuarea unui control comun. Prin Ordinul de Prefect nr 527 din 14.06.2016 a fost constituită o comisie mixta formată din reprezentanți ai Prefecturii, Primăria Comunei Sânpetru, Primăriei Hărman, Garda Naționala de Mediu si Garda Forestieră Brașov, care a emis o nota de constatare, urmând sa fie analizate toate aspectele necesare pentru soluționarea problemei. De asemenea Politia Sânpetru, Jandarmeria Brașov și Garda Forestiera Brașov desfășoară anchete pentru a soluționa cazul.

De asemenea, vă punem la dispoziție adresele înaintate către instituțiile abilitate:

și nota de constatare întocmită de Prefectura Brașov