C3-6 aprilie 2015 – Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*


  Începând de luni 6 aprilie 2015, Fundația Carpați împreună cu echipa ICAS si studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Brașov desfășoară o campania de plantare a puieților de stejar, pentru ajutorare  regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*