B1. Cumpărarea de terenuri şi plată compensatorie unică în interiorul ariilor ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş -Mlaştina Hărman


În luna noiembrie s-a definitivat procesul de cumpărare a doua hectare de teren aflat în situl Natura 2000, urmând ca în lunile următoare să fie trecut în Cartea Funciară, la capitolul observații, SIT NATURA 2000 – ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer.

Extras CF