18-19 noiembrie 2015 – Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetația de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO – C3


Începând de miercuri 18 noiembrie 2015, Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, desfășoară o campania de plantare a puieților de stejar, pentru ajutorare regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91IO*.Concomitent cu acțiunea de plantare a puieților de stejar, am desfășurat și lucrări de stropire a stejarilor cu substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru a se evita eventualele pagube aduse puieților de către fauna din zona.În cadrul acestei acțiuni de plantare au fost folosiți aproximativ 1600 puieți de stejar care provin din solarul UTBV. Pentru o protecție suplimentară, pe lângă tratamentul cu repelent, am instalat si un gard electric care încercuiește complet zona in care s-au realizat plantările. Studenților care au participat la aceasta acțiune li s-a asigurat masa.