Fiecare element al naturii are rolul său! Scopul ariilor naturale protejate este menținerea pe termen lung a biodiversității, asigurându-se astfel calitatea vieții! Obiectivul principal de conservare care a stat la baza înființării ariilor naturale protejate îl constituie menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale…

Read More →