CLMAN

Project Description

Proiectul „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel naţional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola”
Acronim: CLMAN, Cod SMIS-CSNR: 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012

Proiectul îsi propune să deruleze activități la nivel național în scopul protectiei și conservării speciilor de mamifere semiacvatice Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola, cuprinse în Anexa 2 a Directivei Consiluilui Europei 92/43EEC.

Obiectivele proiectului sunt: elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel national pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola; implementarea unor soluţii tehnice în vederea reducerii pagubelor și implicit a conflictelor şi informarea grupurilor de interese şi instruirea factorilor implicați în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

In cadrul acestui proiect se desfasoara o serie de achizitii, acestea fiind stabilite in planul de achizitii.
Planul de achizitii
Achizitii in curs de desfasurare sau atribuite:
1. Închiriere spaţiu de lucru – documentatie de atribuire (atribuita)
2. Servicii de comunicatii si internet – documentatie de atribuire (atribuita)
3. Achizitie mobilier de birou – documentatie de atribuire (atribuita)
4. Achizitie echipament de teren – documentatie de atribuire (atribuita)
5. Achizitie echipamente – documentatie de atribuire (atribuita)
6. Servicii de promovare, instruire, audit – documentatie de atribuire (atribuit Lot 3)
7. Servicii de promovare, instruire – documentatie de atribuire republicare 1 (Loturile 1 si 2)
8. Servicii de promovare, instruire – documentatie de atribuire republicare 2 (Loturile 1 si 2)
9. Achizitie echipamente – documentatie de atribuire – republicare (Lotul 2)
10. Achizitie materiale drenaj si substante repelente – documentatie de atribuire
11. Servicii de instruire – documentatie de atribuire – republicare
12. Achizitie materiale drenaj si substante repelente – documentatie de atribuire – republicare

 

Setul de măsuri de management - Proiect CLMAN

Project Details

Tags: Proiecte

View Project
Back to Top