Proiectul propus are ca scop protectia si dezvoltarea resurselor cinegetice de vanat mic prin cresterea eficientei managementul populatiilor de fauna salbatica cu valoare economica si anume iepurele (Lepus europaeus), fazanul (Phaesianus cholchichus) şi a potârnichei (Perdix perdix), dar şi a speciilor de vănat mic migrator.


Obiectivele proiectului sunt:

1) Evaluarea eficientei managementul resurselor cinegetice
2) Dezvoltarea cadrului conceptual pentru managementul integrat si adaptativ al populatiilor de vanat mic la diferite scari spatiale si temporale
3) Modelarea efectelor multiple ale actiunilor de management la diferite scari spatiale
4) Metode si instrumente inovative pentru evaluarea si administrarea eficienta a faunei salbatice cu valoare economica
5) Adaptarea si dezvoltarea modelului demonstrativ de management integrat si adaptativ
6) Asigurarea transferului noilor cunostiinte catre grupurile tinta/ diseminare

Cercetarile cu privire la relatia dintre vanatoare si biodiversitate au aratat ca atat vanatoarea cat si managementul acesteia au un impact asupra biodiversitatii. Implicatiile managementul cinegetic trec insa de sfera economica si sociala avand un impact important asupra biodiversitatii (spre ex. prin controlul pradatorilor astfel incat sa se maximalizeze numeric speciile de vanat). Insa managementul cinegetic poate avea si un impact pozitiv asupra biodiversitatii (spre exemplu prin masurile de crestere a diversitatii in sistemele agricole).
Proiectul se bazeaza pe realizarile anterioare in domeniul managementului resurselor cinegetice dar si pe acumularile in domeniile ecologiei si conservarii biodiversitatii.