Sesiune deschidere Proiecte

Vineri, 3 Octombrie, la Institutul de Cercetare, Inovare si Dezvoltare al Universității Transilvania au fost lansate doua proiecte la care Fundația Carpați este partener. Este vorba de proiectul “LIFE FOR BEAR”, care vizează conservarea populației de urs brun in Romania, implementat împreuna cu ICAS Brașov (coordonator), Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt R.A., Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice, Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A. si R.N.P. Romsilva- Administrația parcului Natural Bucegi R.A. si “Protecția și dezvoltarea resurselor cinegetice de vânat mic prin creșterea eficienței managementului populațiilor de faună sălbatică cu valoare economică”, finanțat prin Programul Parteneriate- Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa (PCCA).
Conferința de deschidere a debutat cu discursul prof. univ. dr. Anca Duta, manager al Institutului CDI, care a felicitat inițiativele aplicantilor si preocuparea pentru transpunerea in practica a cercetărilor obținute. Ovidiu Ionescu, a prezentat importanta valorificării economice a resurselor de vânat mic, care este semnificativ inferioara celei din alte tari si care prin metodele si instrumentele inovative obținute prin colaborarea partenerilor implicați si prin diseminarea rezultatelor către factorii interesați va aduce valoare adăugată acestui domeniu.
In continuare, Jurj Ramon, manager de proiect “LIFE FOR BEAR” a trecut in revista activitățile proiectului, zona de desfășurare, importanta implicării autorităților locale si conștientizarea comunităților, in vederea reducerii conflictelor om-urs. Proiectul a venit ca un răspuns la accentuarea acestor conflicte in ultimii ani si pe parcursul a 5 ani va institui masuri concrete de combatere a acestora. Conferința s-a încheiat cu discuții libere intre participanți si partenerii din proiect.

Posted on octombrie 3, 2014 in News

Share the Story

About the Author

Back to Top