Date Generale


Finanţare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Titlul proiectului: Cercetări privind protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice în vederea creşterii eficienţei bmanagementului populaţiilor de fauna salbatică cu valoare economica din zona de campie
Valoarea totală a contractului: 1.466.986,00 lei
Din care pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.236.131,00 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (contributie financiara proprie): 230.855,00 lei
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Contractor: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV