Aria tematică a propunerii de proiect și relevanța


Proiectul este relevant la nivel national, adresandu-se obiectivelor Strategiei Nationalepentru CDI in cadrul obiectivului general de dezvoltare si respectiv de intarire aparteneriatelor pentru dezvoltarea de produse si servicii inovative pentru domeniul 5 -Agricultura, siguranţa şi securitate alimentară, mai precis tematicii de cercetare 5.1.16 .Protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice şi salmonicole,raspunzand in acelasi timp si obiectivelor derivate cuprinse in alte tematici de cercetare:a) Tematica de cercetare 3.3.1Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi naţional (caracterizare,identificarea factorilor de comandă şi presiune, identificarea funcţiilor componentelor diversităţii biologice, geologice şi ecologice, evaluarea socială şi economică) si b) Tematica de cercetare 3.3.2

Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii biologice şi ecologice înplan structural şi funcţional

a) Fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice;

b) Dezvoltareacunoasterii în domeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila. Directia de cercetareurmarita in cadrul proiectului este 3.3 (Protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate) incadrandu-se si in urmatoarele arii tematice: 3.3.1; 3.3.2; 3.3.4si 3.3.5.
De asemenea proiectul se încadrează în strategia națională de conservare și dezvoltare a resurselor cinegetice și în planul de acțiune pentru dezvoltarea și conservarea speciilor de interes cinegetic.