Rezumat Proiect


         Societatea umana se confrunta cu transformari majore atat cu privire la disponibilitatea unor tipuri de resurse cat mai ales cu scaderea dramatica a unei game largi de servicii furnizate de catre biostructura capitalului natural. Rata actuala a modificarilor suferite de catre sistemele ecologice naturale si seminaturale este cu mult mai mare decat cea observata anterior, in principal ca rezultat cumulat al activitatilor antropice (MEA, 2003). Sistemele ecologice (ecosistemele si complexele de ecosisteme) ca si populatiile/speciile care sunt parte integranta din acestea sunt astfel supuse unor presiuni si factori de comanda (utilizarea terenurilor, poluare si modificari climatice etc.) cu un impact profund asupra atat asupra structurii si functionarii acestora cat si asupra tipului de management practicat. Impactul acestor abordari a avut consecinte importante asupra managementului sistemelor naturale, inclusiv asupra managementului populatiilor si speciilor manifestandu-se prin diminuarea ponderii spatiale sau disparitia unor tipuri de ecosisteme (reducerea suprafetei zonelor umede – considerate ca sisteme neproductive, reducerea suprafetelor ocupate de paduri etc), reducerea ponderii de reprezentare ale unor specii/populatii si sau disparitia acestora, modificarea structurii ecosistemice (ex. substituirea padurilor naturale cu plantatii forestiere) cu efecte asupra functionarii ecosistemelor si a complexelor de ecosisteme. Nu in ultimul rand acest tip de management a condus la deteriorarea diversitatii, a cantitatii si a calitatii resurselor si serviciilor generate de componentele CN (sisteme monofunctionale, supra-exploatarea resurselor regenerabile de apa si biologice, poluarea, etc) (Pinay et al. 1990, Turner et al. 2001, De Groot 2002, Costanza si Faber 2002, Maltby et al. 1996, Rees, 2006), avand un impact considerabil asupra populatiilor de fauna salbatica cu valoare economica directa. Protectia si dezvoltarea resurselor cinegetice de vanat mic reprezinta, in acest context, o necesitate care se poate realiza prin tranzitia catre un management adaptativ, in care se recunoaste caracterului dinamic, non-liniar si complexitatea atat a populatiilor/speciilor cat si sistemelor in care aceste populatii sunt integrate. Proiectul propus are ca scop protectia si dezvoltarea resurselor cinegetice de vanat mic prin cresterea eficientei managementul populatiilor de fauna salbatica cu valoare economica si anume iepurele (Lepus europaeus), fazanul (Phaesianus cholchichus) şi a potârnichei (Perdix perdix), dar şi a speciilor de vănat mic migrator. Obiectivele proiectului sunt: 1) Cresterea gradului de intelegere cu privire la managementul resurselor cinegetice si analiza eficientei acestuia (PL1). 2) Dezvoltarea cadrului conceptual pentru managementul integrat si adaptativ al populatiilor de vanat mic la diferite scari spatiale si temporale pe baza caracteristicilor functionale si structurale ale populatiilor (PL2). 3) Modelarea efectelor multiple ale actiunilor de management la diferite scari spatiale (de la nivel ecosistemic pana la nivel de specie/populatie) in doua zone pilot (PL3). 4) Dezvoltarea de metode si instrumente inovative pentru evaluarea si administrarea eficienta a faunei salbatice cu valoare economica (PL4). 5) Adaptarea si dezvoltarea modelului demonstrativ de management integrat si adaptativ in colaborare cu managerii fondurilor de vanatoare (PL5). 6) Asigurarea transferului noilor cunostiinte catre gruprurile tinta/ diseminare (PL6). Dezvoltarea si implementarea proiectului este sustinuta de un consortiu de institutii care au o bogata experienta si care detin date si informatii relevante: Institutul de Cercetari si amenajari Silvice (ICAS- Brasov), Fundatia Carpati, Universitatea Transilvania si Universitatea din Bucuresti – Departamentul de Ecologie Sistemica si Sustenabilitate (UB-DESS) precum si Regia Nationala a Padurilor si  Asociatia Vanatorilor si Pescarilor sportive GMC Hunter (AVPS GMC HUNTER).