PROIECTUL PIFMAN

Cercetări privind protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice în vederea creşterii eficienţei managementului populaţiilor de faună salbatică cu valoare economică din zona de câmpie

Deschiderea Proiectului

Vineri, 3 Octombrie, la Institutul de Cercetare, Inovare si Dezvoltare al Universității Transilvania a fost lansa Proiectul “Protecția și dezvoltarea resurselor cinegetice de vânat mic prin creșterea eficienței managementului populațiilor de faună sălbatică cu valoare economică”(PIFMAN), finanțat prin Programul Parteneriate- Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa (PCCA). 
Conferința de deschidere a debutat cu discursul prof. univ. dr. Anca Duta, manager al Institutului CDI, care a felicitat inițiativele aplicantilor si preocuparea pentru transpunerea in practica a cercetărilor obținute. Ovidiu Ionescu, a prezentat importanta valorificării economice a resurselor de vânat mic, care este semnificativ inferioara celei din alte tari si care prin metodele si instrumentele inovative obținute prin colaborarea partenerilor implicați si prin diseminarea rezultatelor către factorii interesați va aduce valoare adăugată acestui domeniu.
Conferința s-a încheiat cu discuții libere intre participanți si partenerii din proiect.

---

Conceperea Site-ului Web

S-a creat site-ul web al proiectului, acolo unde apar informatii legate de proiect, precum si informatii legate de sursa de finantare ,parteneri, echipa de cercetare,etc.

 

 

 

• Puteti accesa Proiectul PIFMAN la urmatoarea adresa:

http://www.fundatiacarpati.ro/parteneriate/

• Deasemenea am creat si o pagina de promovare Facebook:

https://www.facebook.com/pifman2014

Noutatile vor fi livrate periodic sub forma de Newsletter cu abonament e-mail.

---

Baza de  Date

• S-a elaborat structura bazei de date in care se vor introduce informatiile legate de fondurile cinegetice 

---

Etape Proiect Realizate

• S-a elaborat structura cadru a planului de comunicare 

• S-au efectuat deplasari in teren pentru a evalua situatia reala a prezentei speciilor si a calitatii habitatelor in fondurile cinegetice selectate spre a fi analizate

 

---

Pe data de 01.12.2014, cu ocazia aniversării a 110 ani de activitate continuă a parcului de vânătoare Șarlota, din raza Direcției Silvice Timiș, a Regiei Naționale a Pădurilor, partener în proiectul PIFMAN , Ovidiu Ionescu în calitate de director de proiect, a prezentat obiectivele și activitățile care se vor desfășura pe raza judetuluilui Timiș în următorii ani.